• Kinder Munting Pagtatanghal

     

    Noong Setyembre 3, 2016 ay ginanap ang Kinder Munting Pagtatanghal sa Sr. Adolphine Hall. Ang mga mag-aaral ng Kinder ay nagpamalas ng mga  sayaw na sumasalamin sa  iba’t – ibang pista na sikat sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang temang “Wikang Filipino: Wika ng Karunungan, Himig ng Kalikasan” ay ang inspirasyon sa bawat tula, awit at sayaw na nasaksihan ng mga magulang, kaibigan at mga gurong nakapanood. Tunay ngang masasabing masarap at masaya maging Pilipino pagkatapos mapanood ang pagtatanghal na ito.

     

 
SiteLock