• Senior High School (SHS) Voucher Program

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=424476706387475&set=a.226791109489370

  MAHALAGANG PAALALA  [????]

  Maaari pang gumawa ng inyong Online Voucher Application Portal (OVAP) Account hanggang Hulyo 22, 2022 upang makapag-apply para sa Senior High School (SHS) Voucher Program.

  Tandaan na ang paggawa ng OVAP Account ay hindi pa ang inyong opisyal na aplikasyon, bagkus, ang nasabing account ay siyang gagamitin ninyo upang makagawa at makapagsumite ng aplikasyon para sa SHS Voucher Program.

  Bisitahin ang OVAP at gumawa na ng inyong account: https://ovap.peac.org.ph

   

 
SiteLock