• Filipino at mga Katutubong Wika -Wika ng Kapayapaan, Seguridad, at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan

  St. Theresa's College, Q.C.
  Grade School Department


  Isang Paanyaya
  Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa
  Agosto 1, 2023
  Ika-7:20-7:40 N.U.
  GS Lawn


  -Ang Durungawan ng mga Makatang Pilipino
  -Tula, Salaysay,Kuwento,Talumpati, at Balagtasan
  Buwan ng Wikang Pambansa 2023
  Filipino at mga Katutubong Wika
  -Wika ng Kapayapaan, Seguridad, at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan

   

  Patimpalak sa Tulawit at Balagtasan
  Baitang 5 at 6
  Agosto 23, 2023
  Sr. Adolphine hall


  Patimpalak sa Pagsasatao at Pagkukuwento
  Baitang 3 at 4
  Agosto 24, 2023
  Sr. Adolphine Hall


  Patimpalak sa Pagbigkas ng Tula at Pagsasalaysay
  Baitang 1 at 2
  Agosto 24, 2023
  Sr. Adolphine Hall


  Kulminasyon
  Agosto 31, 2023
  Sr. Marie Madeleine Multi-purpose Gym


  Kailangan natin ang lakaas ng wikang pambansa upang lubusang mabigkis tayo sa iisang pagkabansa na malakas at matibay.
  Pangulong Manuel Luis Quezon
  Ama ng Wikang Pambansa

   

  St. Theresa's College, Quezon City
  Isang Pamanang Pook

   

 
SiteLock